עכשיו כל בית בישראל ובעולם, יוכל לקבל את התכנים היהודיים והתורניים העדכניים ביותר,
מבלי להיחשף לתכנים שאינם רצויים! מיזם "צופיה" הובא בפני גדולי ישראל מכל החוגים,
ויצא לדרך בברכתם ובעידודם