הרב זמיר כהן שליט"א
יו"ר ארגון "הידברות"


ל לאור ההתעוררות הגדולה בעם ישראל והצמא הרוחני לשמוע את דבר ה' בכל תחומי החיים, ומאידך ההתפתחות המואצת בעולם התקשורת, אשר כנגד הסיכונים הכרוכים בה ניתן לעשות בה שימוש ככלי להפצת אורה של תורה, שהרי זה לעומת זה עשה האלוקים, ולאחר קבלת ברכתם ועידודם של מרנן ורבנן מאורי הדור, פותחה בארגון "הדברות" יוזמה ברוכה לשידורי ערוצי יהדות רבים, במסך שיהיה חסום לכל הערוצים המצויים היום, אשר כנודע רבים חללים הפילו רח"ל.
יוזמה זו נועדה לציבור הכללי, ההולך ומתחזק בעבודת ה', ורבים מהם מבקשים להוציא מביתם את המכשיר המחובר לערוצים שונים, אך מבקשים למלא את החלל שנוצר בתוכן יהודי איכותי, בונה ומחזק. והיות וישנן משפחות ברמות רוחניות שונות, גם הערוצים יחולקו לנושאי תוכן שונים, שהגם שכולם נקיים על טהרת הקדש, לא הרי מי שהגיע לרמה בה הוא מבקש ללמוד דף יומי ושיעורי הלכה ומוסר בלבד, כהרי מי שמבקש עדיין לצפות בתוכן של דברי אקטואליה וטבע נקיים וכיוצא בזה. לפיכך ניבנה הדבר באופן שכל אחד יוכל לבחור מראש אילו ערוצים יהיו פתוחים אצלו ואילו יהיו חסומים הגם שהם נקיים.
והנני פונה בזה בקריאה לכל המחזיק מסך טלוויזיה בביתו, להתחבר ליוזמה ברוכה בו, לבער את התכנים השליליים מביתו, תכנים ההורסים כל חלקה טובה, ולהכניס תוכן מחזק ומרומם לתועלת עצמו ובני ביתו. ויה"ר שבזכות זאת תשרה הברכה בביתו, בבריאות איתנה ופרנסה טובה, ויזכו ההורים לרוות מלוא חופניים נחת מכל יוצאי חלציהם, אמן.ה המסך הכשר נוצר במטרה להביא תוכן יהודי ערכי וכשר למהדרין , לכל בית בישראל, אשר צמא לדבר ה' מחד ואשר לא מעוניין להיחשף לתכנים שליליים שדעת חכמים אינה נוחה מהם מאידך. הסטימר הדיגיטלי הוא התשובה, לכל משפחה שומרת תורה ומצוות המעוניינת לקבל לביתה מאגר תוכן נקי וייעודי ובו אלפי תוכניות והרצאות בעלות מצע יהודי, תורני עשיר ומושקע- המותאם בדיוק לצרכי המשפחה היהודית ואשר מתעדכן כל הזמן. מאות תוכניות המתואמות לעולם הנשים עם קוד כניסה מיוחד. מאות תוכניות ילדים- על מצע של ערכים וחינוך יהודי מאות תוכניות למשפחה היהודית המלוות את התא המשפחתי בכל שלבי החיים. אלפי תוכניות "בית מדרש" - סל ייחודי של הרצאות תורניות במגוון תחומים.